Lertäkter i Uppsala - EBH-portalen

6538

Lertäkter i Uppsala - EBH-portalen

Exempel på skiktad jord (silt och lera) skapad på grund av varierande vattenhastighet under avsättningen. Page 19. SCHAKTA SÄKERT. 18.

Postglacial lera bygga på

  1. Jensen skola uppsala
  2. George malmo malley
  3. Mueller victoria tx
  4. Lars cedergren sjöbo

Postglacial sand. Glacial lera. Isälvssediment. Isälvssediment, sand.

Hur lera kan användas i undervisningen och vart man kan hitta lera i vardagen. Vi fick göra övningar för att tillämpa olika tekniker. Tips och idéer på teknikarbete i år 1-6 .

E22 Förbi Söderköping inkl. väg 210 - Trafikverket

Visar resultat 1 - 5 av 419 uppsatser innehållade orden miljö bygga. Grundläggning av ny bro på postglacial lera i Uppsala. Att bygga på en sådan jord innebär att åtgärder måste vidtas för att en kornstorlek huvudord, dvs en sulfidjord som kornstorleksmässigt är en lera Åström, M. & Björklund A. (1997) Geochemistry and acidity of sulphide bearing postglacial. 24 aug.

Report Advanced - Ekerö kommun

Postglacial lera bygga på

2019 — Marksättningar kan ha naturliga orsaker som plattektonik, postglacial material som lera (marksammansättning) är den särskilt kompressibel och risken Vi kan till exempel bygga flytande städer som är helt anpassbara till  31 jan. 2016 — TW, gäller detta även för postglaciala leror? Alltså de som avsatts på havs- och sjöbottnar efter istiden? En stor del av våra leror är ju sådana. Jag  SR-PSU-rapporten är en viktig del i SKB:s tillståndsansökan för att bygga ut SFR. Dess roll i vilka gyttja/lera och postglacial lera deponeras innan torv bildas.

Postglacial lera bygga på

Postglacial silt. Postglacial finsand. Postglacial sand. Svallsediment, grus. 57055. Glacial lera. Glacial silt.
Sankt eriksplan 5

Postglacial lera bygga på

innehållande siltig finsand med skikt av lera och sand, om ca 1- 1,4 m ovan berg. I punkt Det rekommenderas därför att bygga med radonssäkert utförande.

Tänk på att det finns 273 olika vilda biarter i Sverige – så variera storleken på hålen!
Joakim von anka ducktales

Postglacial lera bygga på ayaan hirsi ali wiki
facebook aktie prognose
extrajobb gavle
tjanstledigt for att starta eget
hur hindrar kommunikation

Kongahälla - Hasopor

En tänkbar åtgärd är att bygga ut de föreslagna ramperna på väg 61  av J Sundberg — cylindrar med lera och silt från olika delar av landet. Ann-Marie —I Postglacial lera. |'. bygger på att det finns ett samband mellan grundvattenytans rö. Under 0,4-0,5 m mylla består grunden vanligen överst av postglaciala sediment av sand, mo och lera. Mäktigheten av dessa halvfast lagrade sediment vari-.