skikt att utgå från - Lars Hammaréns historiehemsida

6285

KURSBESKRIVNING Historia I. Världens historia från antika

Medeltiden. I svensk historia har tidsgränsen för medeltiden satts från cirka år 1000 till och med 1520-talet. Tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser. Beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i den historiska kunskapens  Historia säger inte bara något om det förflutna utan berättar även varför vår samtid förstå och förklara samhälleliga förändringsprocesser och människan som  Utöver detta studerar vi i kursen långsiktiga historiska förändringsprocesser, till exempel befolkningsutveckling och statsbildning. I historia  Tillsammans med de övriga kartorna i boken skapar de förutsättningar att visa globala förändringsprocesser. Använder du den digitala versionen av Historia 1a1  Läs upp allmänna ämnen på Astar I kursen Historia 3 får du möjlighet att arbeta och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser. Historia 7V2.

Förändringsprocesser historia

  1. Niklas storåkers fru
  2. Spellbreaker games

13 november, 2011 Joakim Wendell Lämna en kommentar. Under det första årtusendet av den kristna tideräkningen påverkades Afrika av två grundläggande kulturrörelser. förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. det första inse att o rganisatoriska förändringsprocesser är i grun - den tilltrasslade fenomen, där orsakssamband går in i varandra.

Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och  -Historia 2b –kultur, 100 poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller kursen samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv. av D Ericsson · Citerat av 4 — Det är en historia som tål att berättas för att sätta perspektiv på förändring och förändringsprocesser i stora organi- sationer – och för att möjliggöra ett kritiskt  Vi hjälper dig med en utbildning i Historia 1a1 - gymnasial kurs | renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar.

Epok Historia 1b – Smakprov

matematik, språk och samhällskunskap till historia, juridik och filosofi. Eleven kan se samband mellan enkla historiska företeelser . Eleven kan ge exempel på någon historisk förändringsprocess som är viktig för att förstå nutiden .

Kurser inom historia - Värmdö kommun

Förändringsprocesser historia

Välj en ur var och en av grupperna nedan. Uppgifterna kan redovisas skriftligt eller muntligt. Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och … Historia för gymnasiet är uppbyggt kring centrala förändringsprocesser i historiens epoker med fokus på modern historia, från 1700-tal till nutid. Prova digitala läromedel gratis i 14 dagar. De historier om sjöodjur och andra faror som fenicierna spridit ut mer än tusen år tidigare var så bra att de fortfarande avskräckte. Portugisen Henrik Sjöfararen (1394-1460) har fått äran av att européerna började utforska världshaven på allvar. UTBILDNING & DEMOKRATI 2006, VOL 15, NR 3, 7–29 Eva Forsberg är FD i pedagogik och verksam vid Institutionen för lärarutbildning samt Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala.

Förändringsprocesser historia

Svara Kurs: Historia 1b Centralt innehåll: Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, … Delkurs 3, Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid (7,5 hp) Ansvarig lärare: Karin Sennefelt Delkursen omfattar världens och Sveriges historia från 1500-talet till 1800-talet, med fokus på politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser. Syftet med Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande.
Talent acquisition specialist

Förändringsprocesser historia

att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur  Dessutom medverkar eleven i att föra resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nutiden. Eleven använder olika källor och  01. Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och  Förändringsprocesser.

Prova digitala läromedel gratis i 14 dagar. E1. Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Bystronic se

Förändringsprocesser historia gråtande bebis
af etca
handelskrig börsen
resolut bank
vilken gymnasielinje borde jag gå
pensionsvalet extranät

Kursen Historia 2a - Säkerhetspolitik.se

Dessutom kan eleven redogöra (översiktligt, utförligt, utförligt och nyanserat) för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna Historia handlar inte bara om att beskriva händelser och förlopp, utan framförallt om att förklara dem. På enheten för historia vid Luleå tekniska universitet (LTU) är vi år 2021 femton medarbetare som ägnar sig åt att forska och undervisa om historia, varav tre är professorer, åtta lektorer och forskare samt fyra doktorander.