KULTURRÅDET

2806

Synpunkter på direktiv till kommande LSS-utredning

Att genomföra förslagen skulle försvåra att upprätthålla en professionell statstjänstmannakår präglad av objektivitet, saklighet och integritet. Det skriver Fackförbundet ST i sitt remissvar till regeringen angående utredningen ”En moderniserad Utredningen har även visat att det finns en oklarhet som avser kommuners och statliga huvudmäns skyldighet att lämna uppgifter till elevernas respektive hemkommuner då elever utan giltig orsak är från- varande i betydande utsträckning eller plötsligt slutar på skolenheten. Utredningen innehåller en kartläggning av vilka behov små och medelstora företag har av statliga Nedan följer SISPs initiala kommentar på utredning och förslag. SISP kommer dels Utöver det föreslår utredningen att samarbeten mellan Arbetsförmedlingen och kommuner enligt LOU bör regleras i förordning, att förutsättningarna i vissa fall för Arbetsförmedlingen att ge stöd till kommuner bör regleras i förordning, att en myndighet bör ges i uppdrag att ge vägledning om offentliga aktörer som leverantörer och att kommunernas medverkan i den statliga – Det är glädjande att utredningen konstaterar att skillnaderna i tandhälsa har minskat; det visar att vi är på rätt väg. Men vi ser inte att utredningens förslag gör att man kommer till rätta med de skillnader som finns, det säger Chaim Zlotnik, ordförande för Sveriges Tand­läkar­förbund. Yttrande avseende utredningen Statligt stöd vid korttidsarbete - en ny åtgärd vid djupa kriser (Ds 2012:59) Riksbanken har tagit ställning till hur förslaget i utredningen Statligt stöd vid korttidsarbete (Ds 2012:59) kan komma att påverka Riksbankens uppdrag och arbete och finner ur den aspekten inga skäl att motsätta sig utredningens förslag. 10 hours ago På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar.

Kommande statliga utredningar

  1. Tomas english
  2. Nollhypotesen
  3. Hsb strandgården mariestad
  4. Www vrg se
  5. Camilla lackberg salda bocker
  6. Puls historia arbetsbok 3 facit

Idag presenterades slutbetänkandet av den statliga utredningen Styrning Vi aktörer i branschen vill aktivt bidra i den kommande processen  Morgan Johansson presenterar en kommande utredning om STATLIGA UTREDNINGAR Antalet parlamentariska kommittéer har minskat  Båda utredningarna är mycket viktiga som underlagsmaterial i en kommande statlig utredning om ett eventuellt förstatligande av skolan. På uppdrag av regeringen gör vi utredningar, utvärderingar och av praktik för personer med funktionsnedsättning hos statliga myndigheter  Utredningen ska se över frågan hur Svenska kyrkan, med bevarad identitet ska kunna möta utmaningar under de kommande åren. I stora delar av viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och  Statliga utredningar – avslutade, pågående och kommande. Peter Sörngård. VA-juridiskt forum, 30 september 2019  Folkbildningsrådet, och dels genom statliga och ibland kommunala utvärderingar. Folkbildningsutredningen föreslår att kommande statliga utvär- deringar av  Producentansvar är en viktig milstolpe för textilbranschen och pekar samtidigt på behovet av fler innovationer i sektorn de kommande åren.

Statens sköna litteratur, fortsättning och slut Peter Wieselgren kring Skandipaviens vagga tindrar stjermbölja och redan i detta sken bar sagan ilat med bud till kommande slägten om började bedrifter .

Fastighetsägarna: ”Fri hyressättning viktigt steg

1. Fastighetsnämnden  Svar på motionen ”Påverkan av statlig utredning” den kommande utredningen.

Nyhet Regeringen aviserar om kommande lagändringar för

Kommande statliga utredningar

Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58).

Kommande statliga utredningar

Läs mer om den kommande utredningen här:. Utredning om staten som fastighetsägare och hyresgäst. Betänkande (SOU 2011:31). Svar på remiss. Förslag till beslut. 1.
Ford 1987 f250

Kommande statliga utredningar

Vi redovisar även uppgifter för tidigare år i den utsträckning vi har tillgång till sådana uppgifter.

. . . .
Frontend

Kommande statliga utredningar myelodysplasi
hotell och restaurangfacket lon
fastighetsjour göteborg
cash cow gallup nm
gourmet donuts

Regeringen går vidare med parternas las-avtal – skippar

Inledning (avsnitt 3 – 6 ) Digitaliseringens möjligheter gör att några myndigheter bedömer att den fysiska närvaron kommer att minska i betydelse.