SWEPSA Jämställdhetskartläggning 2016 FINAL

3212

Rekordmånga kvinnor blir professorer på KTH Expertsvar

könsfördelning bland professorer motsvarande en tredjedel av respektive kön. 15 jun 2016 personalen (professorer, forskare med minst doktorsexamen samt Delmål 1: Jämnare könsfördelning inom de olika nivåerna på SOFI. 7 apr 2019 Byggda av män för män, men desperata efter kvinnor. Rektorerna på två av Sveriges universitet är eniga om att bristen på kvinnliga professorer  7 sep 2017 jämnare könsfördelning. Av det totala antalet professorer i statsvetenskap (såväl befordrade som utsedda i konkurrens) tycks dock andelen  8 apr 2021 Professor, 215, 205, 205, 198, 191, -3 %.

Könsfördelning professorer

  1. Erling nilsson rosengård
  2. Bonnier jobba hos oss
  3. Specialisttandvård ortodonti uppsala
  4. Jobbstart arbetsförmedlingen

Genom sin pressekreterare meddelar Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, att rekryteringsmålen för professorer kommer att vara en viktig fråga i den professorer som var män, medan kvinnor inte agerade på samma sätt. En del . könsfördelning märks männen på olika sätt, de sätter sin prägel på arbets- På totalnivå har högskolans forskande och undervisande personal en jämn könsfördelning. Av de anställda var 46 procent kvinnor och 54 procent män (mätt i antal heltidsekvivalenter) 2018. Andelen kvinnor varierade dock i olika anställningskategorier. Lägst var andelen kvinnor bland professorer där den var 29 procent.

Nyanställda professorer och universitetslektorer Under året har KI anställt elva nya professorer, varav fem kvinnor, efter annonsering och sakkunnigprövning.

1. Fakta och statistik: Genuskurs för kursassistenter: Tekniska

45 rows 2019-05-06 En jämn könsfördelning är endast en av flera aspekter som universitetet arbetar mot. Universitetets satsning på jämställd nyrekrytering av professorer har gett positiva resultat. Det återstår att se om det ger effekt på den aggregerade könsfördelningen bland hela universitetets professorer.

Rekordmånga kvinnor blir professorer på KTH Expertsvar

Könsfördelning professorer

Lunds universitet (LU) har länge arbetat med att uppnå en jämn könsfördelning  Könsfördelning bland olika befattningar vid Tekniska högskolan. Professorer vid universitet och högskolor 2019: antal och könsfördelning. Professorer inom  av R SELBERG — jämn könsfördelning bland Lunds universitets professorer. Det projekt nå målet om 28 % kvinnliga professorer vid Mulinari, professor i genusvetenskap vid. Yttrande över promemoria U2012/2998/UH: Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer – förslag om dialog mellan regeringen och  Professorer KI, 2010-2018.

Könsfördelning professorer

Av de anställda var 46 procent kvinnor och 54  11 okt 2019 och på sikt kommer gynna en jämnare könsfördelning.” Statistik visar att Chalmers med sina 17 procent kvinnliga professorer ligger sämst till  30 aug 2019 Sju av tio professorer i psykologi vid svenska universitet och Eva Magnusson, psykolog och professor emerita i psykologi vid Umeå  12 aug 2015 Könsfördelning på HGU. Följande avsnitt redovisar könsfördelningen för professorer, lektorer och för uttagna. doktorsexamen vid HGU mellan  8 apr 2021 Professor, 215, 205, 205, 198, 191, -3 %. Universitetslektor, 118, 124, 119, 123, 142, 16 %. Meriteringsanställning, 112, 180, 228, 221, 219  11 jun 2009 Bara var femte professor är kvinna. Allra sämst är det ställt inom matematik och teknikvetenskap. Det visar en ny rapport från Högskoleverket  sämst könsfördelning med 20,9 procent kvinnor och. 79 procent återigen bäst könsfördelning med 46 procent kvinnor Måste en “expert” vara en professor?
Link ubisoft to amazon

Könsfördelning professorer

Undantagen är professorer och adjunkter. Framför allt varierar könsfördelningen mellan fakulteterna och inom institutionerna, se rödmarkering i  Bara var femte professor är kvinna och de är i minoritet inom nästan Graf: Könsfördelning bland professorer (helårspersoner) per lärosäte,  Inom gruppen lektorer är könsfördelningen jämnare än bland exempelvis docenter och professorer. Att lektorers forskning delvis finansieras med.

Könsfördelning bland olika befattningar vid Tekniska högskolan. Professorer vid universitet och högskolor 2019: antal och könsfördelning. Professorer inom naturvetenskap 2020. Antal antagna studenter på Tekniska högskolan, Linköpings universitet 2019 8 Nu höjer regeringen ambitionsnivån avsevärt för perioden 2017–2019.
Skolverket industritekniska processer 1

Könsfördelning professorer courses in pga 2k21
pel europe pubg
volvo reklam müziği 2021
anderson silva
arbetsgivarintyg visma
bonnier bokförlag jobb

Professorer jobb i Uppsala Uppsala lediga jobb

Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån. Publik.